4.19.2012


Θυμόταν τους ανθρώπους που θυσίασε, για να μείνει τελικά μισή ψυχή. Ένα προσωπικό Βερντέν. Κι' ήταν αυτός που φώναξε επίθεση...
Ύπνο πάντως, δεν έχασε.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More